Indkaldelse til ordinær generalforsamling

18. august 2021

Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a indkalder til ordinær generalforsamling,

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.30 i Thorsager Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. oktober 2021.