Om os

Historien bag værket

Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a. som er et andelsselskab med begrænset ansvar, blev etableret i efteråret 1988 med åbning den 24. november.

Værket er etableret som et "barmarksværk", altså helt fra grunden med ledningsnet, bygning af varmeværk og nytegning af andelshavere. Brændselskilden er halm, dog er der ved driftsstop en akkumuleringstank samt en oliefyret kedel som sikkerhed.

På grund af relativt få forbrugere fra starten, sammenholdt med en meget lille tilgang af nybyggerier i de første 10 år af værkets levetid, løb værket sidst i 90’erne ind i økonomiske likviditetsmæssige problemer og en redningsplan blev sat i værk i samarbejde med Rønde Kommune.

Fra statens side blev der ligeledes via energisparefonden tilført en række midler til mange varmeværker med økonomiske problemer. Også Thorsager Fjernvarmeværk har nydt godt af disse tilskud.

Samtidig besluttede byrådet i Rønde Kommune, at der blev indført tilslutningspligt til fjernvarmen, således at alle husstande med oliefyr skulle være tilsluttet senest ved udgangen af august 2006.

Hermed blev den økonomisk dårlige udvikling for Thorsager Fjernvarmeværk vendt.

Fra august 2006 til marts 2008 har værket gennemgået en total renovering med tilbygning til lagerhallen, akkumuleringstank, ny kedel, tilbygning til støjende maskiner og renovering af kontor og mødelokale.   
Se billeder fra byggerprojektet

Værket har her ved udgangen af marts 2008 378 forbrugere og er fremtidssikret, både hvad angår strenge miljøkrav, energiforbrug, arbejdsmiljø og ikke mindst varmeforsyning til en fornuftig pris.

Billederne herunder viser installationer og produktionsgangen på værket

//